YHS_3956

Opleiden in school

Binnen OPOZ hechten wij veel waarde aan het opleiden en begeleiden van onze studenten. Zij zijn immers onze collega's van de toekomst. Het opleiden van onze studenten doen we in nauwe samenwerking met onze opleidingspartners. De bovenschoolse expertgroep samenwerking monitort en borgt de kwaliteit van het samen opleiden binnen OPOZ. Alle (faciliterings)afspraken zijn vastgelegd in het handboek opleiden in school.

Bij het opleiden en begeleiden van studenten zijn veel OPOZ-collega’s betrokken. Onderstaand organogram maakt de communicatielijnen vanuit het oogpunt van de (Pabo)student visueel.

image1-31

Ieder schooljaar wordt er voor mentoren een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierin worden de verwachtingen ten aanzien van de student en de rol als begeleider besproken. De stagecoördinatoren komen twee keer per jaar bij elkaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de ontwikkelingen omtrent opleiden en de kwaliteit van de leeromgeving op de scholen besproken. Voor alle betrokkenen wordt door de Opleidingsschool Zuid-West Holland (OZWH) twee keer per jaar een professionaliseringsmiddag georganiseerd. Er is divers aanbod aan werksessies, voor onder andere mentoren, startende leerkrachten en directeuren.

Wil je meer informatie?

Of heb je een vraag over deze bijeenkomst(en)? Neem contact op met de onderstaande persoon.

IMG_6172 (3)

Karin Kleijn