Missie en visie

Binnen OPOZ hechten we veel waarde aan een professionele ontwikkeling van onze collega’s. Niet voor niets is het motto van het Koersplan 2020-2024 ‘Samen in ontwikkeling'.

Naast ontwikkelingen op schoolniveau is er binnen OPOZ veel ruimte voor individuele ontwikkeling. We streven ernaar om al onze collega’s mogelijkheden te bieden om zich, in relatie tot de ontwikkelingen op schoolniveau, te ontwikkelen. Dit doen we door op zowel schoolniveau als op organisatieniveau een breed aanbod van scholingsactiviteiten, netwerkbijeenkomsten en inspirerende bijeenkomsten te realiseren.

OPOZ-Campus speelt hierbij een centrale rol. Een platform dat inspireert en uitnodigt om met elkaar elke dag een beetje beter te worden.