YHS_0720

Adviseur onderwijs & kwaliteit

Het netwerk voor de Adviseurs Onderwijs en Kwaliteit (AOK) vindt vier á vijf keer per schooljaar plaats. De AOK's geven input om gezamenlijk de agenda op te stellen. Voorbeelden hiervan zijn het versterken van de coach- of analysevaardigheden van de AOK's. Daarnaast vindt het AOK-netwerk tegelijkertijd plaats met het managementoverleg van de (adjunct-)directeuren. Dit maakt het mogelijk om ook gezamenlijke onderwerpen te behandelen, hetgeen de tandem binnen het MT op de scholen versterkt.

Naast dit netwerk vinden er ook wijkgebonden bijeenkomsten plaats waar AOK's ook collega’s van andere scholen en ondersteunende instellingen uit de wijk kunnen ontmoeten. De wijkgebonden bijeenkomsten worden een aantal keren per jaar georganiseerd door het Samenwerkingsverband Zoetermeer.

Wil je meer informatie?

Of heb je een vraag over deze bijeenkomst(en)? Neem contact op met de onderstaande persoon.

Carin

Carin van der Ven