IMG_4449

Taal

Als taalcoördinator bewaak je de kwaliteit van het taalonderwijs, je bent vraagbaak voor het team en stimulator op het gebied van taal- en leesonderwijs. Het is belangrijk om je kennis, kunde en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Tijdens dit netwerk kom je in contact met taalcoördinatoren van andere scholen. Je krijgt een beeld van het taalonderwijs op verschillende scholen en hebt de mogelijkheid om met elkaar over taalproblematiek te praten. Dit jaar staat in het teken van woordenschat.

Tijdens een aantal bijeenkomsten worden externen uitgenodigd om ons te voorzien van theorie, afgewisseld met voorbeeldlessen en interactieve opdrachten. Naast de leergang woordenschat is er nog één bijeenkomst waaraan invulling wordt gegeven door de deelnemers zelf. Het doel van dit netwerk is:

  • Expertise met andere taalcoördinatoren delen
  • Sparren over verschillende taalproblemen en samen mogelijke oplossingen bedenken
  • Succeservaringen op taalgebied met elkaar delen
  • Elkaar helpen om het taalonderwijs binnen OPOZ naar een hoger niveau te tillen
  • Kennis opdoen over woordenschatonderwijs

Wil je meer informatie?

Of heb je een vraag over deze bijeenkomst(en)? Neem contact op met de onderstaande persoon.

Daphne

Daphne van den Ende