IMG_7280

Voorlichting Pabo/Halo

Terug naar overzicht
Samen opleiden
  • Datum 30-09-2024
  • Tijd 16:00 tot 17:00 uur
  • Sluitingsdatum 08-09-2024 17:00 uur
  • Locatie Teams
Toevoegen aan agenda

Praktijkleren heeft een heel belangrijke rol in de PABO/HALO-opleiding en goede begeleiding voor studenten is dus van cruciaal belang. Om de betrokkenheid en begeleiding nog te optimaliseren is er op maandag 30 september van 16.00 – 17.00 uur een online voorlichting over het onderwijs en begeleiding aan de PABO/HALO studenten.

De voorlichting is bedoeld voor huidge en nieuwe mentoren en vindt online plaats. Via onderstaande link kan je deelnemen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzIxMTU5M2ItNWFhZC00OWJhLTk0NTYtZDc1YmQyZWZkMGJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2586b9b-f867-4b3c-9363-5b435c5dbc45%22%2c%22Oid%22%3a%229685a562-c562-433f-8dff-bf799e544795%22%7d

Inschrijven bijeenkomst