Traineeship

Traineeship schoolleider

Het traineeship schoolleider is bedoeld voor onze eigen OPOZ-collega's en externen die een schoolleidersfunctie ambiëren. Het doel van het traineeship is om een goed beeld te krijgen en ervaring te laten opdoen met de werkzaamheden die tot het takenpakket van een schoolleider behoren. Dit betreft het operationele management van de school en de (meer)jarige beleidsontwikkeling (onderwijs, kwaliteit, financiën en beleidsvoering).

Tijdens het traineeship wordt de trainee gedurende één schooljaar voor twee dagen in de week gekoppeld aan een schoolleider (van een andere school). Zo maakt de trainee kennis met een andere school en wellicht ook een andere invulling van leiderschap dan wat de trainee gewend is. Daarnaast gaat de trainee aan de hand van een plan van aanpak aan de slag met persoonlijke ontwikkelpunten. Ook volgt de trainee de OPOZ-masterclasses. Voor het traineeship wordt een selectieprocedure gehanteerd.

Wil je meer informatie?

Of heb je een vraag over het scholingsaanbod? Neem contact op met de onderstaande persoon.

Fenke

Fenke Frank

Anoukh OPOZ

Anoukh Johannes

IMG_6172 (3)

Karin Kleijn